Sprzedaż nieruchomości wspólnot gruntowych

  Zainteresuj tematem więcej osób:


KOS 05-03-18 18:10

Kiedy Spółce dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej w Siewierzu wolno sprzedawać grunty z art.1/1Ustawy o zwg z 29 czerwca1963r.podmiotom prywatnym określane jako wspólnota gruntowa.

Odpowiedź; na dzień dzisiejszy jest to niemożliwe, gdyż w/w Ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych od 1963r w art 26.1 pozwala ;zbywać,zamieniać przeznaczać w/w grunty wyłącznie na cele publiczne,społeczne i na rzecz Państwa,a by zarządy Spółek nie sprzedawały ich podmiotom prywatnym-inaczej przehandlowały a pieniądze roztrwoniły to artykułem 11 zakazano prowadzenia Ksiąg Wieczystych .
W sytuacji zbycia,zamiany ,przeznaczenia gruntów na na cele publiczne, społeczne,na rzecz Państwa dokumentem urzędowym stwierdzającym zgodność ze stanem faktycznym np. powierzchni nieruchomości,numeru czy zarządzającego jest wypis z Ewidencji Gruntów. Od 1.1.2016r nowelizacja Ustawy o zwg w art.30a.1 cyt.;uprawnieni do udziału we wspólnocie gruntowej mogą podjąć uchwałę o przekształceniu wspólnoty gruntowej we współwłasność w częściach ułamkowych; spowodowała ,że te Spółki, które przekształciły wspólnotę gruntową we współwłasność mogą sprzedawać ją podmiotom prywatnym również, bo zgodnie z art.30b znowelizowanej Ustawy nastąpiła likwidacja Spółki co oznacza ,że pieniądze ze sprzedaży wpłyną na rachunek bankowy współwłaścicieli a nie zarządu Spółki do dyspozycji zarządu. Ponieważ Spółka w Siewierzu do tej pory przez niechęć zarządu nie zmieniła swojego statusu- zarządowi Spółki nie wolno nic sprzedawać podmiotom prywatnym ,a każda sprzedaż będzie traktowana jako rażące naruszenie przepisów ustawy mających domniemanie Konstytucyjności.

KOS

Odpowiedz Cytuj


Wróć do tematów

Adres tej witryny: https://siewierz.istrefa.com

istrefa gmina Siewierz | istrefa powiat będziński | istrefa śląskie | istrefa Polska

Siewierz - miasto, gmina miejsko-wiejska, powiat będziński, województwo śląskie - portal lokalny
Kod pocztowy: 42-470 42-510


Info

  • Strona nie wymaga rejestracji ani logowania.
  • Każda nowa wypowiedź jest anonsowana na stronie głównej.

Szukaj...


Zgłoś problem...

Zgłoś problem techniczny związany z działaniem portalu.

Zgłoś problem