"sitna"

Liliowiec 11-07-18 11:08

Otrzymałam haniebny wyrok NSA, haniebny jak ostatnio się mówi na wyroki, które bardzo krzywdzą ludzi. Nie są sprawiedliwe. Które źle świadczą o naszym sądownictwie.
Jest to wyrok I OSK 745/16 - Wyrok NSA. Przymusowy wykup gospodarstw rolnych. Oddalono skargę kasacyjną.
Od 1994r sprawa była tak jak obecnie mówią grillowana w urzędach, SKO, sądach, tzn przez ponad 20 lat zakończona między innymi takim stwierdzeniem Sądu Naczelnego.

" W aktach sprawy nie zachował się żaden dokument wykazujący, że pominięto procedurę licytacji określoną w $3, $4, $5, $5a i $6 rozporządzenia w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia licytacji wchodzących w skład gospodarstw rolnych . Brak jest zatem podstaw do podważania w tej kwestii. Wszelkie wątpliwości co do tego czy decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa należy rozstrzygać na korzyść legalności kwestionowanej decyzji. Brak jednoznacznych dowodów podważających legalność decyzji stanowi negatywną przesłankę do jej wzruszenia. Rażącego naruszenia prawa nie można bowiem domniemywać".

Gdzie jest w tym wszystkim rolnik, właściciel, który te ziemie w pocie czoła uprawiał i żywił całą rodzinę w czasie okupacji. Ważniejsza jest legalność decyzji, jakiegoś papierka ?. Ważniejsza jest nomenklatura, która przejęła u nas grunty "Na Małym i Dużym Chmielowskim", "Sitnej" i boi się żeby tego nie straciła.

"A gdy Ciebie kto zapyta, kto ty taki skąd ty rodem ?.
Mów, żeś z tego łanu żyta, żeś z tych łąk co pachną miodem.
Mów, że jesteś z takiej chaty, co Piastowską była.
Żeś z tej ziemi, której kwiaty, gorzka rosa wykarmiła."

Maria Konopnicka.

Liliowiec 16-07-18 17:19

Majątek jest wynikiem pracy i działalności kilku pokoleń. A ta łąka, którą nam zagrabiono w zamian dając groszową zapłatę, była zakupiona już 16 kwietnia 1917 roku przez moich dziadków we wsi Piwonia gminy Siewierz Powiatu Będzińskiego. (czyli wtedy byliśmy w powiecie Będzińskim).
Pisze właściciel sprzedający grunt - Dobrowolną Ugodą:: "Niniejszy grunt sprzedajemy nabyty przez ojców czyli rodziców naszych Antoniego i Teofili Siwickich zapisany tytułem intercyzy przedślubnej przez Matkę moją Teklę Białą na dniu 15 stycznia 1875 roku".
W niejednym domu w Siewierzu są stare cenne dokumenty dotyczące praw do własnych gruntów, naszych siewierskich gruntów, ale urzędy, sądy przyzwalają na to, żeby leżały odłogiem, żeby były przejmowane przez obcych.

Liliowiec 22-07-18 21:45

Nie dziwię się teraz, że NSA wydał tak haniebny wyrok po przeczytaniu tej poniżej informacji:

"Ograniczenie w czasie możliwości stwierdzania nieważności decyzji administracyjnych wydanych z rażącym naruszeniem prawa
Data:
2017-11-17

25 września 2017 r. Rzecznik ponownie, po raz trzeci już z kolei (poprzednie pisma Rzecznika z 7 stycznia 2016 r. i z 28 kwietnia 2017 r.), wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 12 maja 2015 r. (sygn. P 46/13), dotyczącego art. 156 k.p.a. (IV.7004.45.2015)

Zgodnie z tym przepisem możliwe jest stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej wydanej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, i to w każdym czasie, niezależnie od tego, kiedy taka wadliwa decyzja została wydana. Rozwiązanie takie umożliwia obecnie m.in. przeprowadzanie procesów reprywatyzacyjnych. Mimo że jego częściową niekonstytucyjność stwierdzono ponad półtora roku temu, do tej pory przepis ten nie został znowelizowany."
Postkomuniści i cwaniacy boją się teraz o nieruchomości, które w nieuczciwy sposób nabyli.Wróć do tematów

Adres tej witryny: https://siewierz.istrefa.com

istrefa gmina Siewierz | istrefa powiat będziński | istrefa śląskie | istrefa Polska

Siewierz - miasto, gmina miejsko-wiejska, powiat będziński, województwo śląskie - portal lokalny
Kod pocztowy: 42-470 42-510


Info

  • Strona nie wymaga rejestracji ani logowania.
  • Każda nowa wypowiedź jest anonsowana na stronie głównej.

Szukaj...


Zgłoś problem...

Zgłoś problem techniczny związany z działaniem portalu.

Zgłoś problem